Bijsluiter massage-opleiding!

MYOS-Opleiding-blog-bijsluiter-massage-opleidingen-1

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met de massage-opleiding.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. U heeft persoonlijk gekozen voor het volgen van deze massage-opleiding. Geef dit gerust door aan anderen. Dit is niet schadelijk voor hen, zelfs als de redenen anders zijn als waarvoor u de keuze voor deze opleiding heeft gemaakt.

Wanneer u nog vragen heeft, één van de eventuele bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw docent of de administratie van uw opleider.

1. Wat is deze massage opleiding en waarvoor wordt het gebruikt?

De door u gekozen opleiding kan vallen onder de noemer sportmassage of klassieke massage, voor alle twee deze opleidingen is deze bijsluiter geschikt. In beide gevallen zult u kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen die u kunt gebruiken bij het geven van een massagebehandeling aan een cliënt. Deze cliënt kan een sporter zijn die voor of na een inspanning wil worden gemasseerd of kan iemand zijn voor wie de behandeling een meer ontspannend of oppeppend (stimulerend) doel dient te hebben. De opleiding sportmassage omvat, naast het massagegedeelte, ook nog een sportverzorgingsgedeelte. Hierin staat het aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot het voorkomen én de eerste hulpverlening van en bij sportblessures centraal.

2. Het verloop en de afsluiting van de opleiding?

De opleidingen vangen aan in september en januari en nemen een aantal maanden van uw toch al zo kostbare tijd in beslag. Tijdens deze maanden van voortdurende groei en ontwikkeling zullen de grotere theoretische onderdelen anatomie en fysiologie tijdens de theorielessen worden gedoceerd. Binnen de sportmassage komt de stof van de kleinere theorievakken (massage en sportverzorging) voor het grootste gedeelte tijdens de praktijklessen aan bod. De opleiding wordt afgesloten met één of meerdere theorie-examens, deze dienen met een voldoende te worden afgesloten. Worden er onverhoopt toch onvoldoendes gehaald, dan kunnen deze vakken nog worden herkanst voordat de praktijkexamens volgen. Het is een geruststelling dat tegen de tijd dat deze, voor menig cursist, stressvolle momenten aan de orde zijn, de medecursisten in staat zullen zijn om via een heerlijke massage de, door de bloedbaan gierende, stresshormonen weg te spoelen en zo te zorgen voor een ontspanning.

3. Wat u moet weten voordat u met de opleiding begint?

Begin NIET aan deze opleiding als u allergisch bent voor nieuwe, interessante informatie over de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam. Begin er ook NIET aan als het idee u tegenstaat dat u later in staat zal blijken te zijn heerlijke massagebehandelingen te geven bij uiteenlopende indicaties en cliënten.

Wees extra voorzichtig om te beginnen met deze opleiding als u twijfelt of het behandelen en begeleiden van sporters of reguliere cliënten iets voor u is. Soms kunnen er echter verschijnselen van massage-verslaving optreden bij cursisten die aan de opleiding beginnen. Een ander aandachtspunt is dat de gevoeligheid of sensitiviteit van uw handen en de omvang van uw spierballen kunnen toenemen tijdens en na deze opleiding.

Zwangerschap vormt voor de opleiding geen probleem. Het zelf als model gaan liggen is na het bereiken van een bepaalde buikomvang niet zo handig, maar niet onmogelijk. Het geven van massages in een hoogzwangere toestand is ook niet echt handig in verband met de toegenomen fysieke afstand tot de cliënt. De opleiding zal voorts de rijvaardigheid en het gebruik van machines niet negatief beïnvloeden.

Wisselwerking met andere bezigheden; Het hebben van een gezin, werk en andere hobby’s zijn voor het volgen van de opleiding geen probleem, maar vereist wel een goede planning.  Één keer per week een aantal uur naar school is vanzelfsprekend niet toereikend om de opleiding succesvol af te sluiten. Het regelmatig een paar uurtjes bestuderen van de theorie is vereist. Het oefenen van de stof uit de praktijklessen zal een stuk minder lastig zijn. Je familieleden of vrienden zullen je, uit eigenbelang natuurlijk, tot op het bot gemotiveerd houden.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Toegenomen sensitiviteit van de handen. Door de studie wordt bij veel cursisten ‘een beter slapen’ gerapporteerd. Toegenomen waardering van familieleden en vrienden die door jou gemasseerd zijn. Toegenomen kennis van het menselijk lichaam. Uitgebreide behandelmogelijkheden van cliënten. Verslaafd raken aan het vergaren van kennis en vaardigheden. Vele cursisten blijven jaren hangen bij hun opleider om allerlei therapeutische vervolgopleidingen te volgen.

5. Aanvullende informatie.

Mochten er na het lezen van deze bijsluiter nog onduidelijkheden of vragen zijn, schroom dan niet om dit voor te leggen aan uw docent of aan de administratie van uw opleider. Verder kunnen wij u geruststellen dat in het geval dat u een massage-junk wordt, uw opleider een uitstekende dealer is.

Leuke artikelen

Manuele lymfedrainage masterclass De schoudergordel
Manuele lymfedrainage

MLD en borstgezondheid!

Massage en therapie

What’s app nek!

Massage en therapie

Van kar in de pols tot wii-knee!

Waar zoek je naar?