Bamboe massage

Bamboe massage komt oorspronkelijk uit Azië. Al duizenden jaren geleden werd er door de Chinezen met bamboe gemasseerd. In het Oosten heeft bamboe een grote symbolische waarde. De plant blijft altijd groen en staat daarom symbool voor jeugd, een lang leven, deugdzaamheid en geluk.

Inhoud

De bamboe massage kan een relaxerend, ontspannend karakter hebben maar kan ook een vitaliserend, stimulerend doel hebben.

De duur van de bamboe massage met een relaxerend/ontspannend karakter kan tussen de 45 en 90 minuten bedragen. Hierbij wordt rustig en met diepere technieken gemasseerd. Bij een vitaliserende of stimulerende massage is de tijdsduur veelal korter, waarbij wordt gekozen voor oppervlakkigere technieken en wordt er in een hoger tempo gemasseerd. Door de kracht en soms hefboomwerking die met de bamboestokken kan worden gegeven, kunnen ook dieper gelegen structuren van het lichaam worden bereikt.

Specialisatie

Persoonsgegevens

Adresgegevens

Account aanmaken

Accounts die zijn aangemaakt vòòr 1 oktober 2023 zijn niet meer actief en met de lancering van de nieuwe website, automatisch komen te vervallen.

U dient (de eerste keer) een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Een volgende keer dient u eerst in te loggen om het inschrijfproces (sneller) te kunnen voltooien. In uw account kunt u uw opleidingshistorie bekijken, eerder verzonden facturen nogmaals downloaden en online content bekijken (indien van toepassing op uw scholing).

Het wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn.

Het wachtwoord moet minimaal 1 letter bevatten.

Het wachtwoord moet minimaal 1 hoofdletter bevatten.

Het wachtwoord moet minimaal 1 cijfer bevatten.

Het wachtwoord moet minimaal 1 speciaal karakter bevatten.

De 2 wachtwoorden komen niet overeen.

Notities
Afwijkende factuurgegevens

Waar zoek je naar?