Trigger Needling Concept©

Een uniek, therapeutisch dry needling concept

Inhoud

MYOS Opleidingen verzorgt een uniek, therapeutisch dry needling concept, speciaal voor de gemotiveerde sport- en wellness masseur, sport- en massagetherapeut, podoloog en (medisch) pedicure, met relevante kennis van de anatomie en fysiologie, het Trigger Needling Concept©.

Binnen dit dry needling behandelconcept is een zeer effectieve synthese gemaakt van Westerse, neurofysiologische inzichten met betrekking tot pijn(verwerking), segmentale relaties, myofasciale triggerpoints, dry needling én een aantal krachtige elementen uit de acupunctuur.

Gedurende deze opleiding komen de volgende hoofdpunten/doelstellingen aan de orde:
 • Het maken van een effectieve puntselectie bij pijnsyndromen van de onderste en bovenste extremiteit, cervicale en lumbale regio;
 • Het veilig en effectief plaatsen van naalden;
 • Het praktisch toepassen van het behandelprotocol.

Naast de docentcontacturen komen er wekelijks ca. 6 thuisstudie-uren bij. Tussentijds zal met regelmaat toetsing plaatsvinden over de eerder opgedane kennis en vaardigheden.

Na het doorlopen van de regio ‘Onderste extremiteit en lumbaal’ volgt het eerste praktijkassessment waarbij de aangeleerde praktijkvaardigheden en kennis op een vertrouwde manier kunnen worden geëtaleerd. Na het doorlopen van de regio ‘Bovenste extremiteit en cervicaal’ volgt het tweede, afsluitende praktijkassessment.

Een voldoende beoordeling geeft recht op het diploma en de licentie ‘Trigger Needling Concept©’, waarmee je in staat bent cliënten met de meest uiteenlopende (pijn)klachten, in deze regio’s, te behandelen en pijnverlichting te geven, zowel met korte, krachtige protocollen als met uitgebreidere, algemenere behandelingen.

Voor meer informatie open het tabje ‘Beroepsprofiel‘.

Beroepsprofiel

Trigger Needling Concept©; leerlijn onderste extremiteit en lumbaal
Het Trigger Needling Concept© is een effectieve behandelmethode bij aspecifieke pijnsyndromen. De dry needling behandeling zal plaatsvinden met behulp van solide, steriele, ‘droge’ acupunctuurnaalden (er wordt geen medicatie ingespoten). Er worden korte, snelwerkende behandelinterventies aangeleerd. Ook uitgebreidere protocollen waarbij meerdere naalden geplaatst worden komen aan de orde. Hierbij worden de (pijn)klachten zowel lokaal als algemeen gunstig beïnvloed en de voorwaarden voor het natuurlijke, fysiologische herstel geoptimaliseerd.

Dry needling is géén voorbehouden, medische handeling en mag zodoende ook door (sport)masseurs en therapeuten worden uitgevoerd. Het werken met acupunctuurnaalden is een veilige behandelmethode, mits het wordt uitgevoerd door goed geschoolde therapeuten.

‘Trigger Needling Concept© is safe in skilled hands’.
Daarom wordt gewerkt volgens een duidelijk, werkzaam en vooral veilig protocol met uitgebreide (neurofysiologische en medische) achtergrondkennis.

In de leerlijn Trigger Needling Concept©; onderste extremiteit en lumbaal komen de volgende hoofdpunten/doelstellingen aan de orde:
 • Het fenomeen ‘sensoren en pijn’.
 • De begrippen ‘perifere en centrale sensitisatie’.
 • De verschillende soorten weefsels en de segmentale samenhang.
 • De principes van het myofasciaal pijnsyndroom.
 • De voorwaarden voor natuurlijk, fysiologisch weefselherstel.
 • De indicaties en contra-indicaties.
 • De anatomische en medische achtergronden bij de verschillende soorten risico’s en veiligheidsprincipes.
 • De te nemen hygiënische maatregelen.
 • Materiaal en needle-technieken.
 • Het maken van een effectieve puntselectie bij pijnsyndromen van de onderste extremiteit en lumbaal.
 • Het veilig en effectief plaatsen van naalden.
 • Het praktisch toepassen van het behandelprotocol.

Naast de docentcontacturen komen er wekelijks ca. 6 thuisstudie-uren bij.

De leerlijn wordt afgesloten met een assessment, waarop de aangeleerde praktijkvaardigheden en theoretische kennis op een vertrouwde manier kunnen worden geëtaleerd.

Trigger Needling Concept©; leerlijn bovenste extremiteit en cervicaal
Gedurende deze leerlijn komen de volgende hoofdpunten/doelstellingen aan de orde:
 • Het maken van een effectieve puntselectie bij pijnsyndromen van de bovenste extremiteit en cervicale regio;
 • Het veilig en effectief plaatsen van naalden;
 • Het praktisch toepassen van het behandelprotocol.

Deze leerlijn kan pas gevolgd worden als het certificaat ‘Trigger Needling Concept©; leerlijn onderste extremiteit en lumbaal’ is behaald.

Naast de docentcontacturen komen er wekelijks ca. 6 thuisstudie-uren bij. Tussentijds zal met regelmaat toetsing plaatsvinden over de eerder opgedane kennis en vaardigheden.

Na het doorlopen van de tweede leerlijn volgt het afsluitende praktijkassessment waarbij de aangeleerde praktijkvaardigheden en kennis op een vertrouwde manier kunnen worden geëtaleerd. Een voldoende beoordeling geeft recht op het diploma en de licentie ‘Trigger Needling Concept©’.

Accreditatie

Deze landelijk erkende opleiding is als bijscholing geaccrediteerd door de KTNO (BATC, NVST, LVNG en VBAG) met 4,5 ECTS.

Data

Trigger Needling Concept©

Reguliere dagopleiding
Aanvang:
04/10/2024
Einde:
20/12/2024
Van:
10:00 - 15:30
Lesdag:
Vrijdag
Frequentie:
Wekelijks
Locatie:
Utrecht
Aantal lessen:
10 lesdagen
Opmerkingen:
Er is GÉÉN les op 1 en 15 november 2024

Kosten

Factuurbedrag

€ 1295,- (incl. € 5,- korting bij betaling in één keer)

Inclusief praktisch en theoretisch cursusmateriaal (full colour), schrift, pen, twee assessments, diploma, licentie, muurschild en koffie/thee/water.

Betaalopties

U kunt het gehele bedrag in één keer of in (maximaal 2) termijnen betalen.

Ter informatie

Ca. één week voorafgaand aan de start van de scholing ontvangt u van ons, per e-mail, twee berichten.

Het eerste bericht betreft een betaalverzoek. Door op de link te klikken kunt u de betaling verrichten via iDEAL in uw eigen betaalomgeving. Alle gegevens (factuurbedrag, factuurnummer, etc.) zijn al voor u ingevuld. Voor een correcte verwerking van uw betaling in onze administratie, verzoeken wij u de betaling uitsluitend te verrichten door gebruik te maken van deze link. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Het tweede bericht betreft een uitnodiging met hierin alle resterende cursusinformatie.

Docenten

Inschrijven

Startmoment
Persoonsgegevens

Adresgegevens

Account aanmaken

Accounts die zijn aangemaakt vòòr 1 oktober 2023 zijn niet meer actief en met de lancering van de nieuwe website, automatisch komen te vervallen.

U dient (de eerste keer) een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Een volgende keer dient u eerst in te loggen om het inschrijfproces (sneller) te kunnen voltooien. In uw account kunt u uw opleidingshistorie bekijken, eerder verzonden facturen nogmaals downloaden en online content bekijken (indien van toepassing op uw scholing).

Het wachtwoord moet minimaal 8 karakters lang zijn.

Het wachtwoord moet minimaal 1 letter bevatten.

Het wachtwoord moet minimaal 1 hoofdletter bevatten.

Het wachtwoord moet minimaal 1 cijfer bevatten.

Het wachtwoord moet minimaal 1 speciaal karakter bevatten.

De 2 wachtwoorden komen niet overeen.

Notities
Afwijkende factuurgegevens

Betalen in termijnen

We begrijpen dat het volgen van onderwijs een investering is in uw toekomst. Om de toegankelijkheid te vergroten bieden wij u dan ook de mogelijkheid het factuurbedrag in termijnen te betalen.

Het volledige factuurbedrag dient te allen tijde te zijn voldaan op het moment dat de scholing is afgerond.

Bijbehorende cursussen

Waar zoek je naar?