Massagetherapie allround

Ben jij de gemotiveerde massagetherapeut?

Inhoud

Met het diploma Massagetherapie allround is het mogelijk aansluiting te vinden bij een beroepsvereniging om zo in aanmerking te komen voor een (algehele of gedeeltelijke) vergoeding van de natuurgeneeskundige behandelingen, onderdeel van de alternatieve geneeswijze. Onderstaande ‘route’ kan in onwillekeurige volgorde worden doorlopen:
Er kan een keuze cq. combinatie gemaakt worden uit onderstaande scholingen. Hierbij moet worden uitgegaan van de vastgestelde urennorm (20 lesdagen) en een diversiteit aan natuurgeneeskundige principes, waaronder ‘Energie’, ‘Prikkeloverdracht’, ‘Psyche’ en ‘Drainage’:
Door het succesvol afsluiten van de leerlijn ‘Onderste extremiteit en lumbaal’ en de leerlijn ‘Bovenste extremiteit en cervicaal’ van het TNC© verkrijgt men ook het diploma en de licentie ‘Trigger Needling Concept©’.
Door het succesvol afsluiten van de drie masterclasses verkrijgt men ook het diploma ‘Mobilisaties en manipulaties’.
Door het succesvol afsluiten van beide leerlijnen van de MLD verkrijgt men ook het diploma ‘Lymfetherapie’.
Het is ook mogelijk om als Sporttherapeut (20 lesdagen) het diploma ‘Massagetherapie’ (28 lesdagen) te bemachtigen. Hiervoor moet de Sporttherapeut nog 8 lesdagen aan therapeutische scholing volgen, waarbij de specialisaties ‘Reuma’, ‘Artrose’, ‘Fibromyalgie/CVS’ en ‘Hoofdpijn’ vereist zijn. Indien de Sporttherapeut ook in het bezit is van het diploma ‘Massagetherapie’ en daarnaast ook het diploma ‘Massagetherapie Allround’ wil bemachtigen resteren er nog 20 cursusdagen therapeutische scholing zoals hierboven beschreven.

Accreditatie

Deze landelijk erkende vakopleiding is geaccrediteerd door de KTNO (BATC, NVST, LVNG en VBAG) met 28,5 ECTS. Het behalen van dit diploma biedt, onder bepaalde voorwaarden, mogelijkheden om de behandelingen vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars.

Beroepsprofiel

Wanneer u uzelf wilt aansluiten bij de BATC, om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor uw cliënten bij hun zorgverzekeraars, dient u aan onderstaande eisen te voldoen:

U bent tenminste 21 jaar of ouder en beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
 • U heeft de diploma’s Massagetherapie èn Massagetherapie allround behaald;
 • Om te voldoen aan de vijf natuurgeneeskundige principes, zoals gehanteerd door de BATC, dient u ook een module ‘Voeding’* te volgen;
 • U heeft een diploma Medische of Psychosociale Basiskennis mét CPION erkenning (Plato Conform) en/of u heeft een HBO Bachelor diploma in de Gezondheidszorg.

Om u een idee te gegeven van de consequenties, verbonden aan het lidmaatschap van de BATC, hebben wij onderstaande informatie voor u verzameld:
 • U bent als therapeut verplicht om iedere vijf jaar gevisiteerd te worden. Uw eerste visitatie zal plaatsvinden na circa twee jaar. Deze visitaties hebben wij uitbesteed aan een externe organisatie (stichting KBNT), zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd en er geen belangenverstrengeling plaatsvindt;
 • U dient zich jaarlijks 30 docent contacturen bij te scholen in de vijf natuurgerichte principes. Iedere drie jaar wordt gekeken of u de in totaal 90 contacturen heeft behaald en of deze gelijkmatig zijn verdeeld over de vijf natuurgerichte principes;
 • U dient zich te onderwerpen aan het collectieve klacht- en tuchtreglement;
 • U dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Indien u deze nog niet heeft, kunt u kiezen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die via BATC wordt aangeboden;
 • U dient in het kader van kwaliteit, jaarlijks een praktijkverslag in te leveren. Alleen indien deze en de rest van uw dossier is goedgekeurd, ontvangt u van ons de beroepskwalificatietitel voor het nieuwe jaar;
 • U mag in de basis geen afzonderlijke disciplines (werkvormen) benoemen in uw communicatie. Zodra u aangesloten bent bij BATC bent u Paramedisch natuurgeneeskundig therapeut of BATC natuurgericht Therapeut. Om eenheid te vormen is het van groot belang dat u ook in deze lijn communiceert.

Om u een indruk te geven van de kosten die u aan de BATC zou moeten voldoen verwijzen wij u naar het onderstaande.

Éénmalige kosten:
 • € 175,00 Screenings & aanmeldkosten
 • € 120,00 Inschrijving, dossieropbouw & gegevensverwerking
 • € 50,00 Informatie en instructie dag 5 natuurgerichte principes
 • € 17,50 Muurschild

Totaal éénmalig € 362,50 (excl. BTW).

Jaarlijkse kosten:
 • € 245,00 BATC jaarbijdrage (12 maanden)
 • € 145,00 Beroepstitelkosten PNT (12 maanden)

Totaal jaarlijks (bij toelating) € 390,00 (excl. BTW).

U zal aan de hand van bovenstaande informatie zelf moeten bepalen of aansluiting bij de BATC gewenst is.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Waar zoek je naar?